NANOMED BIOCONVERGENCE | 21.2.22 | 9:00-11:00

NanoMed BioCOnvergence
Date: 
Mon, 21/02/202209:00-11:00
Location: 
School of Computer science and engineering, Room C221, Edmond J. Safra (Givat Ram)

תחום ה BioCOnvergence המשלב ביולוגיה והנדסה נמצא במוקד העניין של הרשות לחדשנות וצפוי להתפתח ברמה הלאומית. מחקר הננו-רפואה נמצא בדיוק בתפר זה ולכן נפתחו הזדמנויות רבות לשיתופי פעולה פוריים.

בכדי לעודד תקשורת בין תחומית אנו נערוך את פורום הננו-מד ב-21 לפברואר 2022, אולם C221, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, גבעת רם  בשעות 9:00-11:00 במפגש זה יציגו חוקרי רוקחות/רפואה (הותיקים והרבים שהצטרפו לאחרונה למרכז) את מחקריהם בהרצאות קצרות - במטרה לזהות תחומי עניין משותפים.

להרשמה: https://forms.gle/ygi5qPgt44RKkCcE7

אנו מעודדים את כולם להצטרף וללמוד על הנעשה בקמפוס עין כרם