NanoMed BioCOnvergence | 17.2.22 9:00-10:00

NanoMed BioCOnvergence
Date: 
Thu, 17/02/202209:00-10:00
Location: 
Brandman building seminar hall, Edmond J. Safra (Givat Ram)

תחום ה BioCOnvergence המשלב ביולוגיה והנדסה נמצא במוקד העניין של הרשות לחדשנות וצפוי להתפתח ברמה הלאומית. מחקר הננו-רפואה נמצא בדיוק בתפר זה ולכן נפתחו הזדמנויות רבות לשיתופי פעולה פוריים.

בכדי לעודד תקשורת בין תחומית אנו נערוך את פורום הננו-מד ב-17 לפברואר 2022, בניין ברנדמן (חדר הסמינרים), גבעת רם  בשעות 9:00-10:00 במפגש זה יציגו חוקרי רוקחות/רפואה (הותיקים והרבים שהצטרפו לאחרונה למרכז) את מחקריהם בהרצאות קצרות - במטרה לזהות תחומי עניין משותפים.

אנו מעודדים את כולם להצטרף וללמוד על הנעשה בקמפוס עין כרם

NanoMed BioCOnvergence